Mediapan

Medijapan ploče ili MDF (Medium Density Fibreboard) su ploče vlaknatice dobivene prešanjem drvenih vlakana, drvene prašine i vezivnog sredstva odnosno ljepila. Ploče su gustoće do 700kg/m3.

Površina ploče se obrađuje brušenjem i višeslojnim lakiranjem, a ukoliko se želi dobiti površinu visokog sjaja zadnji sloj se dodatno polira. Površina dobivena tim postupkom otporna je na vlagu i masnoću.

Zahvaljujući svojim kvalitetama, prvenstveno mogućnostima obrade, dobra je zamjena za drvo. Ploče se uglavnom koriste u industriji namještaja za oblaganje folijama u vakuumskoj preši, za furniranje, oblaganje HPL-om i za lakiranje. Ukoliko se želi završni sloj u visokom sjaju tada se završni sloj dodatno polira.

Galerija fotografija