Krivolinijsko CNC rezanje i kantiranje iverala

Nudimo sljedeće usluge:

  • priprema za krivolinijsku obradu po Vašem nacrtu
  • priprema za krivolinijsku obradu po šabloni
  • izrada tipskih krivolinijskih elemenata
  • izrada nestandardnih elemenata
  • izrada rupa za sudopere, ploče za kuhanje, ukopne ručkice
  • izrada falca, nuta za leđa
  • kantiranje krivolinijskih oblika

Sve usluge na CNC stroju obavljaju se na CNC stroju marke WEEKE.